Portakal Tercüme Bürosu
Hızlı Teklif Al Online Ödeme

Apostil Tasdiki Nedir?

1961 yılında ülkeler arasında akdedilen Lahey Anlaşması (Konvansiyonu) ile sözleşmenin üye devletleri için yabancı resmi belgelerin yasallaştırma şartlarını kaldırmıştır. Sözleşme, bir ülkede düzenlenen ve farklı bir ülkede kullanmak üzere resmi belgelere konulan özel bir kaşe ile konsolosluk onayı yerine apostil konulmasını yeterli kıldı. Apostil hakkında daha fazla bilgi almak için Apostil Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.

Hangi Belgelere Apostil Konulur?

Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

Resmi devlet mercileri tarafından verilen her türlü belgeye apostil hemen konulabilir.

Apostil tasdiki gerektiren belgeler:

Apostil işlemine ilişkin özel uygulamalar:

Sağlık raporları: yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra Apostil kaşesi ile tasdik edilir.

Ticari evraklar: ilgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.

Yüksek veya Akademik eğitim kurumları tarafından verilen diplomalar: üniversite kurumunun Merkez Yönetici Makamı tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.

Resmi olmayan evrakların doğruluğu Türk Noterleri tarafından tasdik edilir ve devamında apostil konulur.

Şirket veya gerçek kişi tarafından düzenlenen belgede bulunan her bir imzanın noter tasdiki gerektirdiği için belgenin noter tasdiki yapıldıktan sonra apostil konulur.

Diplomasi ve konsolosluk evrakları, banka belgeleri, ticari yazışmalar, ticari veya gümrük işlemlere ilişkisi olan belgelere (sınır dışı malların sevkine ilişkin vekaletnameler ve irsaliyeler, mal veya hizmet tedarik sözleşmeleri, sözleşme kapsamında iş bitirme ve hakkediş belgeleri vs.) apostil konulmaz. Genel olarak, konsolosluk onayı alınır.

Apostil veya Tasdik Şerhi nerede ve nasıl yapılır?

Tasdik işlemleri Resmi belge tercüme işlemi bittikten sonra, Valilik Hukuk Büroları veya İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılmaktadır.
Apostil yapılacak olan belgede ıslak resmi mühür ve imza olunması zorunludur (e-imza, hazır kaşe imza, apostil yetkilisinin yerine atılan imza kabul edilmez)
Savcılık belgelerinin apostili Cumhuriyet Başsavcılıklarında yapılır.
Lahey Anlaşması üye olmayan ülkelerin belgeleri Valilik Hukuk Büroları tarafından yapılır.
Bir evrak birkaç dakika içinde tasdik edilmektedir. Apostil ile belgenin tasdik işlemi ücretsizdir.

Tasdik için istenilen belgeler:

Hızlı Teklif Almak için Formu Doldurun

Etiketler: , , , , , , , , ,

Kurumsal Müşterilerimizin Avantajları

Gizlilik Güvencesi
Noter Onaylı Tercüme
Proje Yöneticisi
Süresiz Arşiv