CE Uygunluk Belgesi Tercümesi

En kısa tanımıyla CE belgesi bir ürünün Avrupa ürün mevzuatına uygun olup olmadığını gösteren belgedir. CE belgesi bazı durumlarda gerekli olmaktadır: İlk koşul ürünlerin AB üyesi olan herhangi bir ülkeye veya Türkiye ihracatı ya da ithalatı yapılacaksa bu belgeyi bulundurma zorunluluğu vardır. Ayrıca, Türkiye sınırları içinde üretilmiş ve iç pazara sunulmuş bir ürünün mutlaka CE belgesi bulundurması bulunması Ve bu belge üzerinde çalışma gerçekleştirmesi gerekmektedir.

CE belgesi belirli bir ürün grubunun AB’nin belirlediği sağlık, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturulmuş olduğu temel gerekliliğe uygunluğunu gösteren kriterler topluluğudur. Diğer bir deyişle bunlara ürün direktifleri adı da verilebilir. CE belgesi taşımayan ürünlerin AB ülkelerine girişi kesinlikle yasaktır.

Avrupa iç pazarında serbest şekilde dolaşımına izin veren Endüstriyel ürün pasaportu olarak tanımlanmaktadır. CE belgesi 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Tercümanlık ofisleri CE uygunluk belgesi tercümesi ve diğer resmi evrakların çevirisinde yardım alınabilecek ofislerdir.

 

CE belgesi alınması ve belgelendirme süreci de özetle şu şekildedir:

A –ilk önce bu belgenin alınması gereken ürünlerin kapsamına girdiği direktifler belirlenir.

B –Direktiflerin belirlenmesinden sonra ürünün dâhil olduğu direktiflerin kapsamındaki standartlar belirlenir.

C –Satışı yapılacak ürünün AB üyesi olan ürünle ilgili milli kurallarının bulunup bulunmadığı araştırılır.

D –Direktifler kapsamında yol haritası incelenerek en uygun yol haritası seçilmektedir.

E –Üretimin standartlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği test edilir.

F –Ürünün etiketleme ve işaretlemeleri gerçekleştirilir.

CE belgesi uluslararası öneme sahip bir belgedir ve yurt dışı bağlantılarında CE uygunluk belgesi tercümesi gerekmektedir.