İdari ve Teknik Şartname Çeviri – Tercüme

İdari ve teknik şartnameler genel olarak mal alım ihalelerinde uygulanacak şartları belirleyen resmi evraklardır. Örneğin idari şartname örneğinde ihalenin konusu ve teklif verilmesi için gerekli koşullar, ihalenin konusuna ilişkin genel bilgiler, ihaleye ait belgeler, ihalenin usulü, yapılacağı yer, gibi bilgiler yer almaktadır.

İdari şartnamede bunlara ek olarak ihale dokümanlarının görülmesi ve temini, bu dokümanların görülebileceği yer, ihale dokümanlarının satın alınabileceği yer, satış bedeli gibi temel bilgiler de yer almaktadır. İhale dokümanlarının kapsamında çoğu zaman idari ve teknik şartname benzerlikleri dolayısıyla bir arada görülmektedir. Her iki tarafın da ihale şartnamelerinde hemfikir olması açısından teknik ve idari şartname tercümesi hayati önem kazanmaktadır.

İhaleye katılım, yeterlilik ve ihaleye katılamayacak olanlara dair tüm koşullar da idari ve teknik şartnamede yer almaktadır. 4734 ve 4735 nolu kanunlara göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve 3713 sayılı kanuna göre de terörle mücadele kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü bulunmuş olanlar ihaleye girememektedirler.

Bunlara ek olarak iflas edenler, idarenin ihale yetkilisi olan kişiler, ihale konusu ile ilgili hazırlama, yürütme sonuçlandırma süreçlerinden herhangi birinde görev almış olanlar, vakıf, dernek, sandık gibi kuruluşların ortak bağlantısı olduğu şirketler, ihaleye danışmanlık hizmeti yapan şirketler ihaleye katılamama şartlarıdır.

İhaleye katılmayı engelleyen koşullardan bir diğeri de yasak fiil ve davranışlardır. Hile, vaat, tehdit, rüşvet gibi davranışlarda resmi olarak bulunanlar. Buna ek olarak ihale kararlarını etkileyen davranışlarda bulunanlar, katılımı engellemeye çalışanlar da bundan men edilirler. Özellikle yurt dışı bağlantılı ihalelerde teknik ve idari şartname tercümesi büyük önem kazanmaktadır.