Konferans Çevirmenliği Nedir?

Gitgide daha da küreselleşen bir dünyada yaşamaktayız. İnsanlar arasındaki iletişim daha da yoğun olarak artarak devam etmektedir. Geçmişten günümüze her çağda da insanlar arasındaki iletişimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. İletişim insanları birleştiren, insanlar arasında köprü kuran bir olgudur. Toplumları oluşturan bireylerin birbirlerinin yaptıklarından, söylediklerinden haberdar olmaları aralarındaki iletişimin sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Farklı kültürlere mensup bireyler de her birey gibi aralarında iletişimin sağlanmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Kültürleri arasında iletişim, etkileşim oluşturmak adına kendi aralarında iletişim sağlamaları gerekmektedir.

Farklı dillerden, farklı kültürlerden insanların iletişim kurma süreci zaman zaman zora girmektedir. Bunun gibi durumlarda ise imdadımıza çeviri yetişmektedir. Çeviri insanlar arasında bir birleştirici güç, bir köprü vazifesi görmektedir. Bu iletişimin niteliği iletişimin taraflarını oluşturan bireylerin ihtiyacına göre de zaman zaman değişiklik gösterebilmektedir. Bireyler kendi aralarında kültürel, bilimsel ya da teknik konularda bilgi alışverişi yapmak istediklerinde yine çeviri bu bireyleri ihtiyaç duydukları terminoloji dahilinde şekillenmektedir. Bilimsel, kültürel, teknik konular gibi birçok alanda bilgilerini paylaşmak isteyen çok sayıda insan bu amaca yönelik olarak büyük çaplı toplantılar düzenleyebilirler. Bu toplantıları ise konferans olarak adlandırabilirler. Bu konferanslar ise bilgilerini ve görüşlerini paylaşmak ve birbirlerinden farklı şeyler öğrenmek isteyen birçok farklı kültürlere ve farklı dillere mensup birçok insanı konuk edebilmektedir. Bu farklı kültürlere mensup birçok insanlar birbirlerinin dillerine, kültürlerine aşina olmayabilirler. Durum bu olduğundaysa başvurulabilecek en etkili çözüm yöntemi sözlü çevirinin türlerinden biri olan konferans çevirmenliğidir. Gelin sizlerle birlikte bu çeviri türünün ayrıntılarını keşfedelim.

BİR ÇEVİRİ ORTAMI: KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ

Sözlü çeviriye günlük yaşantımızın birçok kısmında gereksinim duymaktayız. Farklı kültürlerden, farklı dillerden bireylerin sözlü iletişimini sağlamak sözlü çeviriyle mümkün olabilmektedir. Bulundukları ülkenin dilini bilmeyen bireylerin kurtarıcısı olabilen sözlü çeviri resmi ve gayri resmi birçok alanda bireylerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri olabilmektedir. İş dünyasından turistik organizasyonlara, resmi temaslardan bilimsel ortaklıklara kadar birçok alanda farklı dillerden, farklı kültürlerden bireylerin baş yardımcısı olmaktadır.

Özellikle; bulundukları ülkenin kültürüne aşina olmayan, dilini bilmeyen bireylerin resmi kurumlar, eğitim kurumları ya da sağlık kurumları gibi ortamlardaki temaslarınsa ya da yapacakları işlemlerde diyalog çevirisine sıklıkla başvurulmaktadır. Diğer bir yandan bazı ortamlar ise beraberlerinde çeviri için gerekli olan özel koşullar ve gereklilikler getirmektedir. Bu özel koşullar ve gereksinimler arasında en önemli olanı ve en önde geleni ise konferans çevirmenliğidir.
Konferanslar tanımlanma şekilleri ve doğaları gereği oldukça resmi ortamlardır. Konferanslar bireyleri bilimsel, teknik, diplomatik, ekonomik, askeri ve hatta kültürel alanlarda bilgi ve fikir alışverişi yapmak için özel olarak organize edilmiş toplantılardır. Konferans çevirmenliğine başvurulan ortamlarda katılımcılar uzmanlığa sahip oldukları alanlarda uzun konuşmalar ve sunumlar yaparlar. Bu ortamlarda en çok başvurulan çeviri biçimi simultane  çeviri (eş zamanlı)dir .

Eş zamanlı çeviri konuşmacının konuşmasını yaptığı esnada yapıldığı için gereksiz yere süre kaybını önler, aynı zamanda her iki dile de hakim olan katılımcıları çeviriyi dinleme zahmetinden kurtarır. Bazı konferanslar ise çok dilli olarak gerçekleşebilmektedir. Çok dilli olarak gerçekleşen organizasyonlarda ise birden fazla çeviri kabinine ve çeviri ekibine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda çevirmenler konferansta konuşulan dillerin tümünü bilmiyor olabilir. Bu durumda dolaylı çeviri yöntemine başvurulur. Dolaylı çeviride konuşmanın çevrildiği dillerden herhangi birinden kendi diline çeviri yapılmaktadır. Bu uygulamaya ise röle denmektedir. Az katılımcılı toplantılarda veya eğitim semineri gibi ortamlarda ise ardıl çeviriden yararlanılmaktadır.