Çeviride Hata Kader Değildir

Son yıllarda ticari ve sosyal ilişkiler başta olmak üzere, dünyanın gittikçe daha küresel bir hal almasıyla her türlü toplumlar arası ilişkiler karmaşıklaştı. Bu derece kompleks bir ilişkiler yumağında profesyonel çeviri bir zorunluluk haline geldi. Bir çevirinin başarılı olabilmesi için tercümanlık mesleğini icra eden hatadan kaçınmak için mesleklerine son derece titizlikle yaklaşmalıdırlar.

Tercüme işinde yanlışlıklara neden olabilecek belli başlı hatalar vardır. En temel olanı kaynak dil ve hedef dil arasındaki kültür farklılıklarıdır. Kültürün en önemli ögeleri olan atasözleri ve deyimler çevrilirken bunları kelime bazlı değil anlam içeriklerini göz önünde bulundurarak çevirmek gerekir. Somut bir örnek verecek olursak İngilizcede “rica ederim, önemli değil” manasına gelen “you are welcome” ifadesini “hoş geldiniz” olarak çevirmek sık rastlanan bir hata olmasına rağmen profesyonel bir çeviri bürosu ile iş yaparsanız karşılaşmayacağınız bir şeydir.

Diğer bir olası hata sebebi dillerin yapısıyla ilgilidir, İngilizce eklemeli bir dil olmadığı için yaklaşık 1 milyon kelimeye sahipken Türkçe 300 bin kelimedir. Bu durum Türkçe’de bir kelimeyle ifade edilen anlam için İngilizce ‘de 3 kelime olduğu manasına gelir. Yeminli tercüme bürosu gibi işinde kendini ispatlamış firmalar İngilizce ‘de bu üç kelimeden hangisinin en doğru anlamı sağladığını tespit edebilen uzman insanlarla çalışır.
Noter benzeri resmi kurumlarla iş yaparken kullanacağınız çevirilerin yanlışlık içermesi elbette istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Bundan kaçınmak hataların muhtemel sebeplerini tespit edip ona göre çeviri yapmak ya da bunu yapabileceğine inandığınız uzman çevirmenlerle çalışmak gerekmektedir.