tercüme çeşitleri, çeviri çeşitleri, yazılı tercüme çeşitleri, yazılı çeviri çeşitleri, sözlü çeviri çeşitleri, sözlü tercüme çeşitleri

Tercüme-Çeviri Çeşitleri Nelerdir?

Bir dilden bir dile tercümesi yapılan herhangi bir evrakın resmi makamlarda geçerli olabilmesi için birkaç aşamadan geçmesi gerekir. Tercüme, Çeviri çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz.

Özel Tasdikli Tercüme

Yeterli derecede dil bildiğini gösterir bir belgeye sahip olan bir kişinin ya da üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun kişilerin yapmış oldukları tercümelere denir. Tercüman evrakın aslına ya da fotokopisine uygun olarak evrakın içeriğine sadık kalarak doğru tercüme yaptığına dair evraka kaşe/mühür basması ile ÖZEL TASDİKLİ TERCÜME yapmış olur.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme yurt dışından gelen ve Türkiye’de resmi makamlara verilecek evrakları ve farklı bir ülkeden başka bir ülkede kullanılacak evrakların tercüme edilip ve tercümeyi yapan tercümanın kendi tarafından kaşeleyip imzaladığı her türlü evraka yeminli tercüme denir.

Yeminli Tercüme İsteyen Kurumlar

1: Noterlerde

2: Adliyelerde

3: Evlenme dairelerinde

4: Ceza evlerinde ve buna benzer resmi kurumlarda Sözlü, ve Simultane işleri yeminli tercüman tarafından yapılır.

Yeminli Tercüman Nedir?

Türkiye de her ne kadar her önüne gelen yeminli tercüman ya da yeminli tercüme bürosu unvanını kullansa da bu yasal bir durum değildir. Şuan ki kanunlar ve mevzuatlar gereği bir tercümana yeminli tercüman denilebilmesi için 2 koşul bulunmaktadır. Birincisi adalet bakanlığına bağlı adalet komisyonunda komisyon önünde gerekli evrak kontrolü yapıldıktan sonra yemin etmesi gerekir. Tabi bundan önce kişinin İstanbul adliyesi Adalet Komisyonunun belirlemiş olduğu kriterlere sahip olması gerekmektedir. İkinci koşul ise Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun kişilerin Türkiye Cumhuriyetinde ki herhangi bir notere müracaat ettikten ve evraklarının kontrolünden sonra gerekli koşulları taşıması halinde noter huzurunda yemin metnini okuması “yemin etmesi” ile gerçekleşir. Yalnız burada noter yeminli tercüman olabilmek için şu hususları unutmamak gerekir. Müracaat ettiğiniz noterde yeminli tercüman olabilmek noterin inisiyatifindedir.

 

Noterliğin tercümana ihtiyacı olmayabilir ya da tercüman kabul etmeyebilir. Kabul etmesi halinde kişilerin hiçbir büroya bağlı olmadan direkt noterde yemin etmesi hususu da yine noterin inisiyatifine bağlıdır. Birçok noterlik tercümanın bir yeminli tercüme bürosuna bağlı olma şartını aramaktadır. Bir diğer ve önemli hususta eğer herhangi bir noter huzurunda yemin etmiş iseniz sizin tercümanlığınız yemininiz sadece o noterlikte geçerlidir. Sadece yemin ettiğiniz noterlikte sizin tercümeleriniz, imzanız geçerlidir. Ayrıca noterlik herhangi bir neden göstermeden istediği zaman yemin zaptınızı iptal edebilir. Türkiye’ de son zamanlarda tercüme, çeviri sektörüne belirli standartlar getirmek adına önemli çalışmalar yapılmıştır. TURÇEF Türkiye Nitelikli Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu ve bu federasyona bağlı UDİÇED (Uluslararası Dil ve Çeviri Hizmetleri Derneği) gibi derneklerin çalışmaları ile Türkiye de çeviri sektörüne belirli standartlar getirilmek istenmektedir. Şöyle ki ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde Yeminli Tercüman olma yada Yeminli Tercüme Bürosu açabilme yetkisi kısa bir zaman sonra Federasyona Bağlı UDİÇED gibi derneklere verilecektir. Kişiler TURÇEF Federasyonunun belirlemiş olduğu standartlara yeterliliklere yada belgelere sahip oldukları zaman Federasyona Bağlı Derneklere müracaat ederek Yeminli Tercüman olabilecekler yada Yeminli Tercüme Bürosu açabileceklerdir.

Apostil Tasdikli Tercüme Nedir?

Bir evrakın yurtdışında kullanılabilmesi geçerli olabilmesi için yada yurt dışında herhangi bir yetkili makama verilebilmesi için kısacası evrakın uluslararası bir geçerlilik kazanabilmesi için 5 Ekim 1961 Lahey Sözleşmesi dahilinde bu sözleşmeye dahil olan ülkelerde geçerli olmak kaydıyla evrak noterin bağlı bulunduğu yeminli tercüme bürosunda tercüme edilir akabinde noter tasdiki yapılır ve daha sonra noterin bağlı bulunduğu kaymakamlıkta yada valilikte Apostil kaşesi yapılır. Apostil kaşesi ücretsiz bir işlemdir. Apostil kaşesini evrakın sahibi yada vekaleti olan kişi sadece yaptırabilir.

Benzer İçerikler

Sosyal Medyada Paylaş

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, bizi değerlendirin!

12345 (Değerlendir! / Vote now!)
Loading...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?