TSE BELGESİ TERCÜMESİ

TSE yani Türk standartları enstitüsü bütün malların denetimini sağlayan denetleyici bir kurumdur. Ülkede bulunan tüm mallar TSE damgası ile onaylanmalıdır. Bu damga o malın kullanımında her hangi bir sakınca olmadığına dair bir genel gözlemdir.

Hepimiz çocukluğumuzda görmüşüzdür mutlaka bu TSE damgasını. Ya kitaplarımız üzerinde ya çantamız üzerinde ya da boyalarımız üzerinde. Bu belge sayesinde kullandığımız ürünlerin güvenilir olduğunu anlarız. Bir ürün ülkeye girerken mutlaka TSE ile belgelendirilmesi gerekir. TSE bu üründe herhangi bir zararlı madde olup olmadığını kontrol eder ve zararlı madde tespit ettiği ürünlerin ülkede satımını yasaklar. Dolayısıyla ister yerli üretim olsun ister yabancı üretim olsun ülkede yer alan tüm mallar bu damgayı taşımalıdır.

Genellikle ülkemizde kullandığımız malların büyük çoğunluğu ithal ürünlerdir. Bu ürünlerin ülkemizde kullanılabilmesi için TSE belgesi almaları gerekir. TSE belgesi hem bu ürünün ülkemizde bulunan acentalara hem de ürünün asıl sahibi olan yabancı devletlere birer kopyası gönderilir. Yabancı devletlere gönderilen TSE belgesi hem Türkçe hem de o devletin kendi dilinde gönderilir. Dolayısıyla TSE belgesinin o dile tercüme edilmesi lazımdır. Bunun için sizlere tse belgesi tercümesi veriyoruz.

En doğru ve anlaşılır şekilde TSE belgelerinizi tercüme ediyoruz. Dünya üzerindeki tüm ülke dillerinde gerçekleştirdiğimiz bu tercümeler arasında tse belgesi çevirisi en sık karşılaştığımız tercümedir. İnsanlar belgelerinin en doğru ve anlayışlı şekilde tercüme edilmesini istemektedirler.