Yabancı Ortakla Şirket Kurma Hakkında Önemli Bilgiler

Genel olarak yabancı yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sermaye koyarak şirket kurmasında herhangi bir sınırlandırma söz konusu olmamakla beraber yasaklanmayan faaliyetlerle ilgili olarak herhangi bir sektörde ve herhangi bir iş kolunda da şirket kurabilmektedirler.

Yabancı ülke vatandaşı hangi ülkeden olursa olsun, pasaport tercümesi işleminden geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi, aynı koşulları taşıyacak şekilde bir şirket kurabilirler, bunda da herhangi bir engel söz konusu olmadığı gibi aynı zamanda yerli bir şirket ile ortaklığa da girişebilirler.

Türkiye Cumhuriyet’inde şirketler yüzde yüz yabancı sermeye ile kurulabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan başka bir şirket gibi tüzel kişilerle de ortak olabilirler, bu konuda da herhangi bir sınırlama yoktur.

Yabancı ortakla şirket kurma durumunun yerli şirket açısından bakıldığında avantajları olduğu gibi dezavantajları da olması mümkündür. Yabancı ortakla şirket kurma durumunun avantajları olarak, sermayenin daha büyük olmasına, yabancı ortağın şirket bünyesine döviz girdisi sağlamasına, yabancı şirketin büyüklüğüne göre nispeten de olsa yurtdışında tanınmasına, değişik yönetim şekillendirmeleriyle oryantasyonlara neden olacak olumlu yönleri olabilmektedir.

Olumsuz yönlerine bakıldığında ise kültür anlaşmazlıkları, sermayenin yüzde 50 sinden fazla olmak kaydı ile şirketin önemli karalarında söz sahibi olma durumları mevcuttur. Şirketlerin yüzde 50-50 sermayeli olduğu durumlarda ise büyük kararlara imza atmak daha zorlaşmaktadır. Bu yüzden yabancı ortakla şirket kurma durumunda sermeyenin yüzde 50,5, yüzde 51 gibi yarısından biraz daha çok sermaye kullanılmasında fayda görülmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş