Öncelikle asırlardır var olan dillerin aktarımı olan tercümanların birde yeminli tercüman olabilmek için neler yapması gerektiğini açıklayacağız. Muhakkak mahkemeler de veya noterlerde duymuşsunuzdur, yeminli tercüman kelimesini. Peki, Yeminli tercüman ne demektir? Şartları nelerdir?

Yeminli tercüman olabilmek için ilk öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. İlgili Dilin üniversitesinden de mezun olmanız gerekiyor. Yeminli tercüman yabancı dil (İngilizce, Çince vs.) bildiğine dair belge sunan ve bu sunulan belgenin noter tarafından onaylanması sonucunda o notere bağlı bulunan tercümandır. Noter o an sizi mülakata alır ve o dili bilip bilmediğinize dair test eder. Hangi noterin huzurunda yemin etmiş ve dili bildiğine dair ispat veya belge sunmuş ise o noter tarafından yeminli tercüman sayılmaktadır.

Örneğin A noteri huzurunda yemin edip, dil bildiğine dair belge sunmuş tercüman B noterinde yeminli tercüman sayılmıyor. B noterinde de yeminli tercüman sayılabilmesi için B noterin huzurunda da yemin edip dil bildiğine dair belge sunması gerekiyor ve noterin muhakkak onaylaması gerekiyor. Unutmayın noter onaylamadıkça ettiğiniz yeminin ve sunduğunuz belgelerin yeminli tercümanlık için bir değeri yoktur.
Her belge için yeminli tercüme gerekmiyor. Genellikle hukuki belgelerde yeminli çeviri gerekiyor. Mahkemelerde gördüğümüz sözlü yemin sadece mahkeme için geçerli olmaktadır asla yeminli tercüman olmuyorsunuz. Hâkimin karşısında ettiğiniz yemin o mahkemeyi ve davayı ilgilendiren bir yemin ve yeminli tercümedir.