Yeminli Çeviri Hizmeti

Yeminli Çeviri diğer bir adıyla resmi, yasal ya da onaylı tercüme; Türkiye Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterde yemin ederek yeminli tercüman olmuş bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş kaşelenmiş ve imzalanmış evrakların tercümesine denir. Bu çeviriler Türkiye’ de tüm resmi makamlar tarafından olmasa da bazı resmi kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir. Bazı kuruluşlar ise artı olarak noter tasdiki istemektedir.

Diploma yeminli çevirisi, transkript yeminli çevirisi, sağlık raporu çevirisi, pasaport çevirisi, vekaletname çevirisi, ihale belgeleri  vb. resmi belgeler için yeminli çeviri hizmeti sunmaktayız.

 

Yeminli Çevirmen Kimdir? Kimlere Yeminli Tercüman Denir?

Yeminli Tercüman Türkiye’ deki herhangi bir noter tarafından resmi evrakların tercümesi için yetki verilmiş kişilere denir. Yeminli tercüman evraka imza atarak ve kaşe vurarak çevirinin sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Yeminli tercüme normal tercümeden farklıdır çünkü yeminli çeviri, yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve kaşelenmiştir. Bununla birlikte yeminli tercümeler sadece hard copy yani fiziki çıktıların üzerine yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak teslim edilirler.

 

Yeminli Çeviri Formatı Nasıl Olmalıdır?

Yeminli tercümenin yeminli tercümanın mühür ve imzasını taşıması zorunludur.

Yeminli tercüme evrakında bulunan imza ve mühürde: Bay ya da Bayan yeminli tercümanın adı ve soyadı, yeminli tercümenin kaynak dilden hedef dile gerçek ve doğru bir şekilde aslına uygun olarak yapıldığına dair beyan, yer, tarih, adres ve telefon numarası olmalıdır.

 

Hangi Durumlarda Yeminli Çeviriye İhtiyaç Vardır?

Eğer bir belge yabancı dilde yazılmış, hazırlanmış ve kaymakamlık, valilik, üniversite, mahkeme yada noter gibi resmi bir makama sunulacak ise asıl metinden yeminli tercüman tarafından yeminli tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da yeminli tercümana ihtiyaç vardır.

Diğer bir taraftan yeminli tercüme, tercümesi yapılan bilginin doğruluğunun garantisi olarak da kullanılmaktadır. Çünkü yeminli tercümede yeminli tercüman kaşe ve imzası ile çevirinin sorumluluğunu almaktadır.

 

Yeminli Tercüman genellikle ne tür belgeleri tercüme eder?

Birçok kuruluş kendisine sunulan yabancı dildeki evraklar için yeminli tercüme istemektedir. Örneğin, yabancı bir üniversitenin eğitim bakanlığından almış olduğunuz üniversite diplomasının denkliği onaylanması geçerliliği için yeminli tercüme gerekmektedir. Eğitim hayatınızı yurt dışında bir üniversitede devam ettirecekseniz üniversite sizde ders notları ve saatlerini gösteren transkriptin yeminli tercümesini isteyebilir. Yurt dışında evlenmek istediğinizde doğum belgenizin, evlenme, ehliyet belgenizin yeminli tercümesi istenebilir. Bunların yanında iş dünyasında birçok durumlarda yeminli tercüme gerekmektedir. Örneğin şirketin yurt dışı ticari ilişkilerinde, ticari sicil gazetesi, oda kayıt belgesi, ortaklık yapısı ortaklık belgesi, devlete vergi borcu yoktur yazısı, şirket kuruluş belgesi gibi evrakların yeminli tercümelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Yeminli Tercüme’de Güvenilir Adres!

Kalitenin sizi temsil ettiğini biliyoruz. Bu yüzden çevirilerinizin kalite kontrol araçlarıyla ve uzman editörlerle kontrol edilmesini sağlıyor ve noter onayına sunuyoruz.

Her sektörde başarılı bir şekilde yeminli tercüme hizmeti almak istiyorsanız siz de her gün yüzlerce kişi ve kuruma yardımcı olan adresimizle yola çıkabilirsiniz. İstediğiniz kadar iş emanet edebilir ve en kısa sürede tercüme yapılacak belgenizi alabilirsiniz.  Müşterilerimiz  sayfasından referanslarımıza baktıktan sonra daha kolay karar verebilirsiniz.

Benzer Yazı:  Yeminli Tercüme Nedir?