Başka ülkelerin vatandaşlarının bir araya gelerek yaptıkları evlilikleri, bitme aşamasına geldiğinde, mahkemeye boşanma amaçlı başvurulur. Boşanma kararı çıktıktan ve kesinleştikten sonra boşanmaya ait resmi belgeler taraflarca mahkemeden alınır. Her ülke boşanma kararını kendi dilinde yazar.

Yabancı uyruklu ile boşanan çiftin kendi ülkesinin resmi makamlarına belgenin yeminli tercüme yapılmış halini teslim etmek zorundadır. Örneğin bir Alman vatandaşın bir Türk vatandaşıyla, Türkiye’de boşanması durumunda Alman vatandaşın belgeleri yeminli tercüman aracılığı ile Almancaya çevirtmelidir.

Sadece boşanma belgeleri değil tüm hukuki belgelerin tercümesinde yeminli tercümanlık istenir. Bu belgelerin hukuki vasfını bozmadan, manada her hangi bir değişikliğe uğratmadan, doğru bilgilerle hazırlanması gerekir. Yeminli tercümanlar belge bağlı olarak tercüme işlemini tamamladıktan sonra kendi imzasından ve onayından belgeyi geçirir. Bazı makamlarda boşanma kararı tercümesini ıslak imzalı yeminli tercüme onaylı yeterli görülüp bazı makamlarda ise boşanma kararını yeminli tercüme onayından geçirdikten sonra noter tasdiği istemektedir. Noter tasdiği istenmesi durumunda boşanma kararının tercümesini yaptırdığınız yeminli tercüme bürosunun anlaşmalı olduğu noterlerde noter tasdik onayını yaptırabilirsiniz.

Apostil belgesi de noter tasdik işleminden sonra alınır. apostil tasdikli tercüme resmi evrakın başka bir ülkede de resmi sayılması için yapılan işlemler sonrası alınan on maddelik onay belgesidir. Apostil onayı kaymakamlık veya valilikte yapılan bir işlemdir.