Boşanma Kararı Tercüme Hizmeti

Başka ülkelerin vatandaşlarının bir araya gelerek yaptıkları evlilikleri, bitme aşamasına geldiğinde, mahkemeye boşanma amaçlı başvurulur. Boşanma kararı çıktıktan ve kesinleştikten sonra boşanmaya ait resmi belgeler taraflarca mahkemeden alınır. Örneğin ülkemizde belgeler Türkçe çıkacaktır. Hemen hemen tüm ülkeler belgeleri kendi resmi dillerinde hazırlar.

Boşanan çiften başka ülke vatandaşı olanı, kendi ülkesinin resmi makamlarına belgenin tercüme yapılmış halini teslim etmek zorundadır. Örneğin bir Alman kadınla bir Türk erkeğin, Türkiye’de boşanması durumunda Alman kadın belgeleri yeminli tercüman aracılığı ile Almancaya çevirtmelidir.

Sadece boşanma belgeleri değil tüm hukuki belgelerin tercümesinde yeminli tercümanlık istenir. Bu belgelerin hukuki vasfını bozmadan, manada her hangi bir değişikliğe uğratmadan, doğru bilgilerle hazırlanması gerekir. Yeminli tercümanlar boşanma kararı tercümesi evrakını çevirir, mühürler ve noter onayı sonrası belge resmileşmiş olur.

Apostil belgesi bu aşamadan sonra alınır. apostil bir resmi evrakın başka bir ülkede de resmi sayılması için yapılan işlemler sonrası alınan onay belgesidir. Belge, noter tasdikinden sonra ilgili kurumca gerekli şekilde hazırlanmış ise kısa zamanda onaylanır.

apostil belgesinde sorun çıkmaması için yeminli tercümanlarımız titizlikle çalışmaktadır. Boşanma kararı tercümesi İngilizcenin yanı sıra Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve daha birçok dünya diline çeviriler, evraka sadık kalınarak yapılmaktadır. Noterden onaylı bir adres belirtilmiş ise belge adrese belge gönderilir. Belgeyi kaybedilmesi durumunda arşivimizden yenisi de temin edilebilir.