Portakal Tercüme Bürosu
Hızlı Teklif Al Online Ödeme

İşbu Anlaşma (bundan sonra “ANLAŞMA” olarak anılacaktır),——————————————————– adresinde mukim———————-(bundan sonra “———” olarak anılacaktır) ile Hamam Sokak No:32 Kat:3 Kartal-İstanbul adresinde mukim Portakal Eğitim ve Tercüme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

———– ve ŞİRKET bundan sonra tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Söz konusu bilgilerin gizli tutulması hususunda Taraflar aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır.

ŞİRKET, İŞ kapsamında ————- yetkili tedarikçisi olarak hareket edecektir.

Portakal Eğitim ve Tercüme Hizmetleri A.Ş.