Ardıl Çeviri Nedir?

İnsanların topluluk halinde yaşamaya başladıkları ilk günden bu yana insanlar arasındaki iletişim oldukça önemli unsurlardan biri olmuştur. Kişilerin birbirlerine dertlerini anlatabilmeleri, birbirlerinin dertlerini anlayabilmeleri, kısacası aralarındaki iletişimi sağlayabilmeleri yaşamlarında oldukça önemli ögelerden biri olmuştur. Fakat bu durum zaman zaman zor bir evreye girebilmektedir. Her farklı insan topluluğunun farklı bir dil konuştuğunu düşünecek olursak önümüze şu gerçek çıkacaktır: Her insan topluluğu birbiriyle iletişim sağlayamayabilir. Bu durumda ise karşımıza birkaç farklı çözüm yolu çıkar.

Bunlardan bir tanesi, hatta belki de en önemli olanı çeviridir. Çeviri ilk insan topluluklarının oluşup kendi dillerini konuşmaya başlamasının ardından iletişimlerinde yaşadıkları zorlukları aşmak için buldukları en önemli çözümlerden biridir. Geçmişten günümüze insanlar çeviri yoluyla birbirleri arasında iletişimi sağlayabilmiş, büyük topluluklar birbirleriyle etkileşebilmiş ve büyük medeniyetlerin kurulmasının altına imzalarını atabilmişlerdir. Çeviri hem insanların kendi yazılı kaynaklarını farklı dile ve farklı kültürlere mensup topluluklarla paylaşabilmeleri için yazılı çeviri olarak; hem de yine insanların sözlü olarak farklı dillerle ve farklı kültürlerle iletişim kurabilmelerini sağlamak için sözlü çeviri olarak iki ana uzmanlık alanına ayrılmıştır. Bu yazımızda ise sizinle sözlü çevirinin alt alanlarından biri olan ardıl çeviriyi sizlerle ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Sözlü tercüme nedir? makalemizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ardıl Çeviri Hizmeti

Yıllar boyunca insanlar kendi aralarında iletişim kurarak çok büyük medeniyetler kurmuşlar, çok büyük başarıların altına imzalarını atmışlardır. Zaman zaman bu iletişimlerini farklı dillere ve farklı kültürlere mensup bireylerle sürdürmeleri gerekliliği doğmuştur. Bu tarz durumlarda ise çeviri sayesinde bu durumun önüne geçilebilmiştir. Sözlü iletişimi sağlamada bize en fazla yardımı dokunan çeviri türü ise sözlü çeviridir. Sözlü çeviride ise geçmişte de, halihazırda günümüzde de en sık olarak başvurulan yöntemlerden biri ise ardıl çeviridir.

Ardıl çeviri temelde bir konuşmacının konuşmasını bitirmesinin ardından çevirmenin konuşmacının söylediklerini çevirmesi eylemidir. Bu çeviride simultane çeviriye göre şöyle bir fark vardır: Çevirmen çevirisini yaparken bazı notlar almaktadır. Ancak not alma yöntemi için bir çevirmenin kendine has bir yöntem geliştirmesi çevirmenin yararına olacaktır. Çünkü konuşmacının tüm cümlelerini not almak için yeterli zaman olmayacaktır. Bu durumda ise çevirmenin kendisine cümlelerin önemli noktalarını çağrıştıracak şekilde küçük semboller halinde veya kısaltılmış kelimeler halinde notlar alması gerekmektedir.

Bu çeviri türünde tercüme daha resmi bir ortamda yapılmaktadır. Diyalog çevirisine göre daha uzun konuşmaların yapıldığı bu çeviri türünde konuşmacılar zaman zaman konuşmalarını yazılı bir metinden okurlar. Karşılıklı görüşmeler üst düzeydir ve konuşmacılar daha uzun konuşurlar. Konuşmacılar kimi zaman süresi 5- 6 dakikayı bulan konuşmalar yaparlar ve konuşmaları daha uzun olduğu takdirde duraklayarak konuşmanın dinleyicilere tercüme edilmesi için beklerler. Bu noktada tercüman ise konuşmayı dinler ve önemli gördüğü noktaları not alır, not aldığı kısımlar dışında kalan cümleleri ise aklında tutması gerekmektedir. Sonrasında ise konuşmayı aldığı notlardan ve hafızasına aldığı diğer kısımlardan hareketle diğer bir yabancı dile çevirir. Tercüme sırasında bulunulan ortam büyük bir salon ise tercüman dinleyicilerin tamamına ulaşabilmek adına tercümeyi bir mikrofon aracılığıyla yapabilmekte, kimi zaman da kürsüye ya da sahneye çıkarak bu işlemi gerçekleştirebilmektedir.

 

ARDIL ÇEVİRİNİN YAPILDIĞI ORTAMLAR

Ardıl çevirinin yapıldığı veya yapılabileceği ortamlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • İş görüşmeleri ve iş yemekleri
  • Hastaneler ya da doktor muayenehaneleri
  • Turizm merkezleri
  • Mahkemeler ya da devlet daireleri
  • Diplomatik temaslar
  • Konferanslar
  • Ticari temaslar ve anlaşma toplantıları
  • Uluslararası zirve, konferans, sempozyum gibi çeşitli organizasyonlar

Bu Yazıyı Beğendiz mi?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıyı ilk siz beğenmek ister misiniz?)
Loading...

BENZER YAZILAR