Ardıl Tercüme Nedir?

Dünyada farklı diller kullanan toplumların birbiriyle iletişimi kaçınılmazdır ve aradaki dil sorunu çözülmelidir. İletişimi kolaylaştırmak ve dil sorununu çözebilmek adına farklı yollar denenmiştir. Tercümanlık bu yollardan biridir. Kendi dilinden farklı bir dili çok iyi bilen kişiler tarafından yapılan çeviriler yoluyla topluluklar arası iletişimler güçlenmekte, büyük olan dünya bu açıdan bakıldığında adeta küçülmektedir. Farklı kültürlere ait yazılı kaynaklar başka dillere çevrilerek daha çok kişiye ulaşmasına ve kültürler arası etkileşime büyük katkı sağlanmaktadır.

Çeviri veya tercümenin yazılı olan bu türüne benzer şekilde sözlü çeviri türleri de vardır. Simultane tercüme, ardıl tercüme ve nikâh tercümanlığı sözlü çeviri hizmetleri dâhilindedir. Hem sözlü hem de yazılı çeviri türü uzmanlık gerektirecek kadar ciddidir. Kısacası seyahatte, ticarete, siyasette ve benzeri alanlarda farklı dilleri konuşan bireyleri anlayabilmenin yolu tercümedir. Tercüme hizmetinde bir hedef dil ve bir de kaynak dil mevcuttur. Tercüman kaynak dilden hedef dile çeviri yapmaktadır. Hedef dil çeviriyi yapan kişinin dilidir.

 

Ardıl tercümenin işleme şekli

Konuşmacılarla tercümanların aynı ortamı, aynı masayı paylaşmasını gerektiren ardıl tercüme gerçekleştirilirken teknik donanımlara ihtiyaç yoktur. Çeviren kişi konuşmacıyı dinler ve söylediklerini konuşmacının istediği zamanda hedeflenen dile çevirir ve bunu diğer dinleyicilere aktarır. Ardıl tercüman gerek duyarsa notlar alarak konuşmayı hedef dile çevirmektedir. Ardıl tercüme çeviri yapılan alanda genel bir konu söz konuşu ise ve konuşma kısaysa, teknik terimler kullanılması gerekmiyorsa başarılı olacaktır. Tercüme büroları çeviriye ihtiyacı olanlara hizmet vermektedir. Büroya bağlı tercümanlar müşterilerine istenilen dilde çeviri hizmeti vererek belki de en önemli iş anlaşmalarına imza atabilmelerinde yardımcı olmaktadır.

 

Gizlilik ve anlaşabilmenin yolu

Yapılacak toplantılar genellikle herkesin bilmesini istenmeyen, resmi, teknik ve az katılımcıyla yapılacak türden toplantılardır. Son derece dikkatli olunmasını gerektiren ardıl tercüme işinde çeviriyi yapacak kişi o dile hâkim olabilmelidir. Geriye dönüp kontrol edebilme ve düzeltme imkânının olmadığı böylesi bir çeviri kişiye fazla sorumluluk yüklemektedir. Eksik dinlemek veya anlamaktan kaynaklanan küçük bir hata neticesinde taraflar birbirini yanlış anlayabilir ve hiç istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Çevirmen işiyle ilgili iyi bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu da müşterilerin ancak güvenilir ve yılların deneyimine sahip bir tercümanlık bürosuyla çalışmasını gerektirir.

 

Simultane tercümeden farkı nedir?

Simultane çeviri ardıl tercüme ile kulaklık ve mikrofon kullanılabilmesi bakımından farklar gösterir. Simultane ( doğaçlama, eşzamanlı) çeviriyi yapan kişi özel donanıma sahip bir kabinde bulunur ve konuşmacılarla eş zamanlı bir çeviri yapmak durumundadır. Tercüman işine konuşmacılar ile aynı anda başlar, dinlerken beklemeksizin çevirmek zorundadır. Konuşma bittiğinde tercüme işi de biter. Ardıl tercüme böyle değildir. Ardıl tercümeyi yapacak olan tercüman konuşacağı sırayı beklemelidir. Konuşan kişiler ona tercümeyi yapması için zaman tanımaktadır. Konuşanlarla ardıl tercümanlar ayrı ortamlarda değildir.

 

Tercüman not tutar mı?

Güvenilir tercüme bürolarından temin edilebilecek, sözlü çeviri çeşitleri arasında yer alan ardıl tercümanın not tutma imkânı bulunmaktadır. Konuşmacının sözleri bir kâğıda not alınabilir veya akılda tutulabilir. Konuşmacı birkaç cümleden sonra durur ve tercüme edilmesini bekler. Ardıl tercüman hızlı not tutabilme becerisine de sahipse işi daha kolay olacaktır. Tercüman iyi bir belleğe sahip olmalı, hedef kitlenin önünde yer aldığından beden dilini de kullanmalıdır. Sözlü çevirilerin yazılı çevirilerden daha zor gerçekleştirildiği açıktır.

 

Ardıl tercümenin kullanıldığı yerler

Bu tür çeviriler uzun toplantılarda tercih edilmez. Ardıl tercüme simultane tercümeye göre daha resmi ve gizli olan toplantılarda tercih edilmektedir. Ardıl tercümeye aşağıdaki ortamlarda başvurulur.

  • Diplomatik ilişkilerde
  • Çeşitli konferanslarda
  • Farklı ülkeler arasında yapılan sempozyum ve zirvelerde
  • Ticari ilişkilerde ve tarafların anlaşma yapacağı toplantılarda
  • İşle ilgili yemekler ve görüşmeler
  • Hastalarla doktorların anlaşabilmesini sağlamak amacıyla muayenehanelerde veya hastanelerde
  • Turizm sektörü gibi sektörlerde ardıl tercüme daha işlevsel olmaktadır.
Etiketler: ,

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?