ÇEVİRİ EĞİTİMİ VERİLEN FAKÜLTELER

İnsanlığın en eski zamanlarından beri insanların birbirleri arasında iletişim kurmaları en önemli gerekliliklerden biri olmuştur. Zaman ilerledikçe ve toplumlar ilerledikçe birbirleriyle iletişim sağlama, birbirlerinden haberdar olma gereksinimleri giderek artmıştır. Günümüze gelindiğinde ise dünyanın son durumu iletişim gereksiniminin had safhaya ulaştığını ve farklı kültürden insanlar arasındaki iletişim bariyerlerinin yıkıldığını göstermektedir. Farklı kültürler arasındaki bu iletişimi devam ettirmek ve bu iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlamak ise çeviriye ve çevirmenlere düşer. Çevirmenler farklı kültürden iki insan arasında bir köprü vazifesi görürler. Çevirmenler farklı kültürlerden birçok insan arasında iletişim kurulmasında büyük özverilerle çalışırlar ve bu iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için büyük uğraş verirler. Bazen gece gündüz durmaksızın çalışırlar, fiziksel ve zihinsel tüm güçlerini bu iletişimin doğru kurulması için harcarlar. Çeviri eğitimi üniversitelerin çevirmen yetiştirmek için özel olarak kurulmuş ilki yazılı ikincisi ise sözlü çeviri anlamına gelen Mütercim- Tercümanlık bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümler ülkemize kalifiye, yetenekli ve değerli birçok yeni çevirmen yetiştirmek için en önemli kilometre taşıdır. Üniversite düzeyinde verilen çeviri eğitimi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Birçok farklı dilde eğitim veren bu bölümler farklı dillerde çeviri yapma olanağı sağlar.  Bu bölüme bir eşdeğer olarak da bazı üniversiteler Çeviribilim adı altında bölümlerini açmaktadırlar. Aşağıda bu bölümün bulunduğu üniversiteler sıralanmıştır.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMLERİ

 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe)
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Yaşar Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • İstanbul Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Okan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Beykent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
 • Ege Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Okan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Çince)
 • Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Okan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
 • İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Okan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Haliç Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Beykent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
 • Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Ege Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Kırıkkale Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • İstanbul Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe)
 • Avrasya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
 • Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Girne Amerikan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Kırıkkale Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
 • İstanbul Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Mersin Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Kafkas Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca)
 • Mersin Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Kırıkkale Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
 • Kırıkkale Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Farsça)
 • Trakya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
 • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce)
 • Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İngilizce)

ÇEVİRİBİLİM:

 • Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim (İngilizce)
 • Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim (İngilizce)
 • Sakarya Üniversitesi Çeviribilim (Almanca)