İbraname Nedir?

İbraname Nedir?

İşçi ile işveren arasında iş akdinin sona ermesinden sonraki aşamalarda bazı sıkıntılar yaşanabilmesi muhtemel sonuçlar arasındadır. Bu sıkıntılardan en önemlisi maddi alacaklar ile ilgili olanıdır. İşçi ya da işveren maddi veya manevi hakları ile ilgili olarak hak talebinde bulunabilir ve bu hak taleplerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. İbraname bu gibi durumlar için yasalar tarafından teşkilatlandırılmış olan bir belgedir. Bu belge aynı zamanda aklama belgesi anlamına da gelir. İşçi ya da işveren karşı tarafa karşı hiç bir borcu ya da hak talebi olmadığına dair olan ibraname belgesini imzalamak koşulu ile tüm haklarını aldığını beyan etmiş olur. Bu belge resmi bir belgedir ve bu belge kişi tarafından imzalandığı taktirde karşı taraftan tüm haklarını aldığı anlamına gelmektedir.

 

İbranamenin İmzalanmasının Sebebi Nedir?

İşçinin alacaklarını ödeyen iş yeri sahibi için ibraname; İşvereni garanti altına alan bir belgedir. Bu belgeyi imzalayan kişi karşı tarafa karşı hiç bir şekilde dava açamaz ve yasal yollara başvuramaz. Çünkü ibranameyi imzaladığı taktirde “bu iş ile ilgili hiç bir hak ve alacağım kalmadı” anlamındaki resmi evrakı imzalamış olmaktadır.

 

Kötü Niyet

İbraname bazen iş verenler tarafından kötü niyet dahilinde de imzalatılabilmektedir. İş yerinde çalışmak istemeyen sigortalı personel işten çıkışı sonrasında işverenden nakdi alacağını almaktadır. Ancak resmi olarak çıkış tarihinde tam hesaplar yapılmış olmamaktadır. Muhasebe kayıt hesaplarında alacağı bulunan personel için, personelin bilgisi olmadan hesaplamalar yapılabilmektedir. İşçi ise çıkış tarihinde aldığı nakit ödeme sonrasında ibranameyi imzalayarak, diğer hak ve alacaklarından konuyu ayrıntıları ile bilmediği için vazgeçmiş olmaktadır. Alınmayan bu haklar ise muhasebeciler tarafından iş veren lehine döndürülmektedir.

 

İbranamenin Kanunlardaki Yeri

İbraname Türk Borçlar kanunu uyarınca 420. madde olarak açıkça karara bağlanmıştır. Bu kanunu tam olarak bilmeyenler için bir çok zarar hasıl olmaktadır. İbraname imzalanması ile kişi tüm haklarından feragat etmiş olacaktır. Yasalara göre iş akdinin sona erme tarihi ile ibraname tarihi arasında bir aylık fark bulunması gerekirken, kişiler yanlış uygulamaları lehlerine çevirme yoluna gitmektedirler.

 

İbranamede Belirtilmesi Gerekenler

İbraname yasal bir belgedir ve mutlaka kişinin yazılı beyanı olması gerekir. İbranameye konu olan iş, meblağ ve tüm haklar ayrı ayrı maddelendirilmelidir. Konunun detay kısmı mutlaka ibranamede yazılı olmalıdır. İbranameye konu olan alacak ödemesinin banka hesabı aracılığıyla yapıldığına dair bilgiler de bu belgede mutlaka belirtilmesi gereken detayları oluşturmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, bizi değerlendirin!

12345 (3 Okuyucu Görüşü / Reviews)
Loading...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?