İhbarname Nedir?

İhbarname her türlü hukuki işlerde tarafa yasalar, hukuk kanunları ve yazılı olmayan örfi ve geleneklere dayanarak gönderilen noter onaylı haber verme belgeleridir. İhbarnamenin sözcük anlamı ise “haber verme kağıdı” olarak tanımlanmaktadır.

 

İhbarname ve İhtarname Aynı Anlama Mı Karşılık Gelmektedir?

Hem ihbarname hem de ihtarnameler noter onaylı haber verme ve bilgilendirme kağıtları olarak tanımlanmaktadır. Yani iki kavram da aynı amaca hizmet etmektedir. İkisi de noter kanununa göre hukuki kurallara dayanarak yapılmaktadır. Bu iki kavram da aynı ya da benzer amaçlara hizmet etmektedir.

 

İhbarnamede Bulunması Gereken Kurallar?

Çeşitli hukuki işlemlerde gönderilen ihbarname ve ihtarnamelerin belli başlı kuralları vardır. Bunlardan ilki ihbarname kağıdında mutlaka tarafın adı soyadı ve adresi açıkça yazılmalıdır. Hem bilgilendiren hem de bilgilenen tarafın ad ve soyadının ihbarname kağıdında bulunması şarttır. Bunun yanı sıra ihbarname gönderilen kişiyi bilinçlendirmek adına ihbar ve ihtar sebebi de açıkça ihbarname kağıdında bulunmalıdır. Son olarak da ihbarnameyi gönderen tarafın, ilgili noterin ya da avukatın da imzalarının ve noterlik mührü ile gönderim tarihinin de mutlaka ihbarname kağıdında bulunması şarttır.

 

İhbarnameyi Kimler Hazırlamalıdır?

İhbarnameler noter tarafından hazırlanmış ve mühürlenmiş haber verici belgeler olduğundan mutlaka noter tasdikli olması gerekmektedir. Gerekli ihbarnamenin notere hazırlatılması elzem olduğu gibi gönderen kişi tarafından da yazılabilir. Fakat gönderen kişi tarafından yazılan ihbarnamenin mutlaka notere onaylatılması ve mühürlenmesi gerekmektedir.

İhbarname kağıtları hukuki bir nitelik taşıdığından mutlaka yetkili kişilerce doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına ve belirtilen niteliklere dikkat edilmesi elzemdir.

 

İhbarname Hangi Konularda Gönderilebilir?

İhbarname ve ihtarnameler hukuki haklar ve kazanımlar konusunda pek çok kanalda gönderilebilmektedir. Bu durumların başlıcaları işçilik hak ve ödemelerinin talep edilmesi konusu olabilir. Kıdem tazminatı, primlerin ödenmesi, fazla mesai ücretlerinin talep edilmesi, maaş, kazanılmış tatil hakları ve hatta iş yerindeki kötü davranışlar ve uygulamalar (mobbing) ihbarname ve ihtarname konusu olabilmektedir.

Aynı şekilde beli bir kuruma ya da firmaya olan borcun ödenememesi durumunda da kurum ya da firma tarafından kişiye ihbarname gönderilmektedir. Bunun amacı ise ödenmesi talep edilen borç hakkında bilgi verilmesi ve ödenmemesi durumunda gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağına dair kişinin bilgilendirilmesidir. Bu tarz ihbarname gönderilen şahsın borcunu en kısa sürede ödemesi talep edilir.

Hak ve borç taleplerinin yanı sıra medeni hukuk ve bazı aile hukuku meselelerinde de ihbarname ve ihtarname kağıdı gönderilebilmektedir.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, bizi değerlendirin!

12345 (2 Okuyucu Görüşü / Reviews)
Loading...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?