Lahey Sözleşmesi Nedir?

Bir ülkenin herhangi bir resmi makamı tarafından düzenlenmiş olan bir belgenin kimi zaman başka bir ülkeye ibraz edilmesi gerekebilir. Bu kimi zaman şahısların iradesi dahilinde bir durum iken, kimi zaman ise bu belgelerin ibraz edilmesi gidilen ülke açısından zorunluluk teşkil eder. Örnek vermek icap ederse Türkiye’de düzenlenen bir belgenin Ukrayna’da ibraz edilebilme yeterliliği kazanması için resmi makamlarca tasdik edilmesi gerekecektir.

Şayet bu belge resmi makamlarca tasdik edilmemiş ise, ibraz edilmesi halinde kabul edilmesi ya da geçerli sayılması hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Resmi belgelerin diğer ülkelerde de geçerli sayılabilmesi için yapılan tasdike apostil adı verilir. Ancak tasdik edilmesi halinde bu belgenin geçerli olması için muhakkak uluslararası bir metne taraf olunması gerekecektir.


Taraf Olunması Gereken Metin Hangisidir?

Bir belgenin uluslararası geçerlilik kazanmasına yarayan bir metin var ise, o da Lahey Sözleşmesi’dir. Lahey sözleşmesi sayesinde, bu sözleşmeye taraf olan iki devletten birindeki herhangi bir resmi makam tarafından düzenlenmiş olan belgenin diplomatik merciler ya da konsolosluk tarafından tasdiki zorunlu bir unsur olmaktan çıkacaktır. Ancak bu gibi diplomatik merciler tarafından tasdik zorunluluğunun ortadan kalkmış olması belgenin hiçbir şekilde tasdik edilmesine gerek olmadığı anlamın da gelmez.

Örnek vermek gerekirse bir kimse diploma tercümesi yaptırmak adına bir tercüme bürosundan hizmet almış ise çevirisi yapılmış olan diploma belgesini ilk olarak noter tarafından tasdik edilmesi gerekecektir. Noter tasdikinin ardından ise yetkili makamlar tarafından yapılması gereken apostil tasdiki gerçekleştirilecek ve apostil tasdiki ile belge Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan devletler içerisinde geçerli hale gelecektir.


Apostil Tasdiki Hangi Makamlar Tarafından Yapılır?

Apostilin tasdikinin hangi makamlar tarafından gerçekleştirileceğini belirleme yetkisi sözleşmeye taraf devletin tekelindedir. Şöyle ki, bir devlet resmi belgenin kim tarafından tasdik edileceğini belirlemek konusunda özgürdür. Türkiye’de bu yetkiden bahsedildiği zaman ise akla ilk olarak valilikler ve kaymakamlıklar gelir.

Benzer Yazı:  Hangi Ülkeler Apostil İster?

Valilik tarafından yapılan tasdik illerde, kaymakamlık tarafından yapılan ise ilçelerde söz konusu olur. Adli belgeler için ise yetkili olan merci ağır ceza mahkemesi başkanlıklarıdır. Şayet ağır ceza mahkemesi ilgili bölgede bulunmuyor ise tasdik adalet komisyonu başkanlıkları ya da adliye encümeni tarafından da gerçekleştirilebilir.


Bu Tasdikten Alınan Herhangi Bir Ücret Var mıdır?

Apostil, yasa gereği ücretsiz gerçekleştirilmesi icap eden bir tasdiktir. Bundan dolayı zaman zaman bağış adı altında para talep eden kimselere karşı hakların bilinmesi ve bu hakların savunulması hakkaniyet açısından gerekli olacaktır. Ancak elbette noter işlemleri için belirli bir ücret talep edilecektir.


Apostil Tasdik Formu Nasıl Düzenlenir?

Apostilin tasdik formunun düzenlenmesi için belirlenmiş olan kağıt ölçüleri mevcuttur. Öncelikle apostili düzenlendiği kağıt kare şeklinde olmalıdır. Aynı zamanda bu kare şeklindeki kağıdın bir kenarı en az dokuz santimetre uzunluğunda olmak durumundadır. Bu uzunluktan kısa kenara sahip olan kağıtlar apostil tasdik formu olamaz.

Apostil tasdik formu, düzenlendiği ülkenin diliyle hazırlanabilir. Aynı zamanda bu lisanın yanı sıra İngilizce veya Fransızca olarak da hazırlanabilir. Fakat başlık mutlak suretle Fransızca olmalıdır. Başlıkta yazması gereken ifade ise standarttır. Bu ifadede Fransızca Apostil yazar ve Lahey sözleşmesinin adı ile tarihi yer alır.


Lahey Sözleşmesinin Kapsamadığı Belgeler Hangileridir?

Lahey Sözleşmesinin ilk maddesinin sonunda yer alan ifadeye göre elçilikteki ya da konsolosluklardaki yetkililerce imzalanmış olan belgeler açısından bu konvansiyon geçerli olmayacaktır. Aynı şekilde doğrudan ticari veya gümrük işlemleri ile ilgili olan belgeler de kapsam dışında tutulacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Değerlendir!)
Loading...
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Destek Hattı
Size nasıl yardımcı olabiliriz?